Tag: basa jawa

Pacelathon ICT kangge Pendhidhikan

Bagus    : “Eh, Assalamualaikum Pak Dar” Pak Dar : “Wassalamualaikum le. Nak bagus…” Bagus    : “Pak Dar, menika kula badhe nyuwun pirsa.” Pak Dar : “Oh ya, ya, apa ta, Nak? Babagan apa?” Bagus    : “makaten, Pak. Bapak sampun seminggu menika ndherek seminar teeng Bandung…” Pak Dar : “Oh, iya, iya, babagan  “Metode Pembelajaarn yang … Continue reading Pacelathon ICT kangge Pendhidhikan

Busana menika Pribadi Kita

Busana menika tegesipun rasukan ingkang dipunangge nutupi badan kita. Busana menika raket sanget kaliyan gesang kita. Amargi busana menika salah satunggaling kabetahan ingkang pokok sasanesipun dhahar saha papan. Pramila, kita kedah nggadhahi kawigatosan ingkang ageng marang busana ingkang kita angge. Busana menika nggadhahi kathah gina. Busana saged nyegah kita saking panas lan adhem. Busana ugi … Continue reading Busana menika Pribadi Kita